Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

NGHỆ THUẬT  (20 bài)

“ Những vấn đề trong giáo dục mỹ thuật cấp tiểuhọc, thực trạng và giải pháp”.

Tham luận tham gia hội thảo khoa học :“ Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.”Viện mỹ thuật tôt chức 8/2008. Một hôm vào một hàng in trên phố Bà Triệu để in tài liệu, tôi xếp hàng sau một khách hàng đang in thiếp cưới. Khách hàng này có vẻ vội, nói với nhân viên: “ em thiết kế sao cũng được, anh mù thẩm mỹ mà, chiều anh qua lấy”. Tò mò ngó qua thấy đây là mẫu rườm rà, nhiều mẫu chữ,...

BÀI GIẢNG  (11 bài)


GIÁO ÁN  (12 bài)

ĐỀ THI  (1 bài)

THƯ PHÁP  (14 bài)

10062739

Lời chúc mừng năm mới Giáp Ngọ - 2014

Lời chúc mừng năm mới Giáp Ngọ - 2014 Thơ về rượu tặng đầu năm mới Giáp Ngọ - 2014 ĐỐI ẨM Phụ huynh biếu thầy chai rượu. Vợ làm một đĩa nhắm đầy. Đối ẩm- vợ mình không uống. Đêm nay trời đất tỉnh - say. LÀM THẦY NƠI QUÊ RƯỢU. Vấp ngã nơi đâu còn được, Nay về Thanh lạng làm thầy, Đường trơn bấm chân cho...

SÁCH MĨ THUẬT  (34 bài)

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 1087
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 284
Ngữ văn THCS
Lượt truy cập: 281
Website của Hồ Diệu Hương
Lượt truy cập: 190
Website Cuunon Boston USA
Lượt truy cập: 166